Return to site

Veel werkloze ICT'ers en tegelijkertijd veel openstaande vacatures

Tech bootcamp levert beste kans op direct werk

Reguliere opleidingen krijgen het maar niet voor elkaar het juiste personeel op te leiden, terwijl de markt staat te springen om o.a. mobile app developers. Intussen kunnen studenten in drie maanden opgeleid worden in bootcamps. Die kortlopende opleidingen doen het goed. "90 procent van deze studenten heeft binnen twee maanden een baan gevonden als app developer."

De ICT-branche is nog steeds een sector waar veel werk is. Op 31 december van het vorig jaar, turfde het UWV 21.149 hoogopgeleide ICT'ers zonder werk (een stijging van 16 procent ten opzichte van 2014), een record dat waarschijnlijk in 2016 nog eens verbroken zal worden. Tegelijkertijd werd in juli van dat jaar door uitzendorganisatie Yacht maar liefst 89.000 openstaande vacatures geregistreerd.

Dit jaar zal de sector als geheel harder groeien dan de Nederlandse economie, maar je zult wel goed moeten nadenken voordat je een opleiding kiest, want niet de hele sector profiteert mee met de laatste ontwikkelingen. De vraag naar ICT-personeel zit voornamelijk in software development. ZZP'ers in deze branche zagen in 2015 hun tarieven met een slordige 17 procent stijgen.

Noodklok tech-sector
Mede door het economisch herstel en de groeiende vraag naar ICT-gerelateerde diensten en producten, is er een nauw verband ontstaan tussen de economische groei en die van de ICT-sector. Maar alle groei ten spijt, we blijven jaar in jaar uit zitten met een groot tekort aan hoog opgeleid ICT-personeel. Elk kwartaal komen er momenteel 11.000 vacatures bij, waarvan de meerderheid onvervuld blijft. ABN-AMRO luidt daarom in een branche rapport de alarmbel. Het bedrijfsleven en de overheid moeten er alles aan doen om mensen te stimuleren techniek te kiezen ofwel om- en bij te scholen tot ICT'er. Tot nu toe is er nog geen werkend masterplan gevonden om de techniek sector uit de brand te helpen. Grote klacht van werkgevers kant: studenten zijn niet goed opgeleid voor de huidige vraag op de arbeidsmarkt. 

Daar moet verandering in komen vindt Minister van Onderwijs Bussemaker. Het moet maar eens afgelopen zijn dat onderwijs niet aansluit op de vraag van bedrijfsleven en overheid. Periodiek moeten de partijen volgens haar om tafel gaan zitten en als er niets verandert dan zal de minister ingrijpen door bijvoorbeeld een numerus fixus voor een opleiding in te stellen. Want, er worden bergen mensen in een vakgebied opgeleid waar geen werk in te vinden is, zodat de studenten eindigen in een horeca baantje en daarmee weer laagopgeleide mensen beconcurreren. In het geval van ICT gaat het erom dat studenten niet juist worden opgeleid zodat veel vacatures onvervuld blijven. Startups kunnen veelal geen goed personeel vinden en daarmee komt ook de economische ontwikkeling in gevaar. Hoge Scholen en Universiteiten zullen moeten inhaken op de snel veranderende technologische ontwikkelingen en hun lesprogramma's moeten aanpassen.

Veranderende wereld, veel vraag naar software developers
In een economische verkenning van de ING over het jaar 2016, stelt de bank dat consultancy binnen de ICT een dalende branche is, "zo verschuift de vraag steeds meer in de richting van technologie (software, platformen, infrastructuur)," staat in het rapport Ondernemen in 2016. Grootste groeiers zijn Cloud en Mobile.

IT vacatures in Groot Amsterdam. The App Academy leidt op voor app developer, een vak waar veel vraag naar is.

Er is steeds meer vraag naar app developers, dat is ook de absolute nummer één wat betreft onvervulde vacatures. De markt zoekt mensen voor mobile internet, apps op smartphones en tablets (zowel consumer apps, als b2b) en IoT (internet of things). Dit is een sterk groeiende sector, waar veel hoog opgeleid personeel voor nodig is. En aangezien deze tak van sport nog heel jong is, zijn er niet veel mensen die het vak beheersen. Reguliere opleidingen, die zich op deze onderwerpen richten zijn er niet. 

Werkgevers kijken vooral naar praktische skills
Zo word in de ICT-marktmonitor van 2014 geschreven: "Uit de werkgeverssurvey van onderzoeksbureau Dialogic blijkt dat vakinhoudelijke kennis de belangrijkste eis is van werkgevers bij het zoeken van werknemers." Om het bovenstaande gat te vullen zijn de tech bootcamps ontstaan. In deze bootcamps krijgen studenten een vakopleiding voor een specifieke functie. Het opleidingstraject bestaat voor een deel uit theorie en voor een deel uit praktijkopdrachten. De bootcamps zijn zeer intensief van aard. De opleiding is 12 weken, 5 dagen per week, 9 uur per dag. 

Denk niet dat het een specifiek Nederlands probleem is, in heel Europa en ook in de Verenigde Staten kijkt men aan tegen een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er komen daardoor steeds meer tech bootcamps, speciaal gericht op skills, die door tech bedrijven gevraagd worden en daarmee is het een mooi wapen in de strijd tegen de mismatch. Misschien wel het enige wapen op dit moment.

Over The App Academy

In Nederland is er zelfs maar één bootcamp voor mobile app development, dat is de in Amsterdam gevestigde The App Academy. Oprichter Martijn Wuite vertelt dat er belangstelling is uit heel Europa voor zijn bootcamp, omdat er nog maar weinig van dit soort opleidingen bestaan. Hij leidt op tot app developer voor iOS en Android, de mobiele platformen van Apple en Google. "We hebben tot nu toe mensen gehad uit Turkije, Kroatië, Italië en de Verenigde Staten," aldus Wuite.

De bootcamp van The App Academy duurt 12 weken. In die drie maanden leren de studenten alle facetten van het app ontwikkelproces. Tevens leren zij UX design integratie en krijgen les in Scrum, zodat ze na de opleiding meteen klaargestoomd zijn om in een project mee te kunnen draaien.

En hoe succesvol zijn de studenten van The App Academy op de arbeidsmarkt? "90 procent van onze studenten is binnen twee maanden aan de slag als app developer."

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK