Return to site

Studenten nemen deel aan Cisco creathon tijdens eSkills For Jobs event

De jaarlijkse conferentie eSkills For Jobs vond afgelopen woensdag plaats in Scheveningen, waar ruim 650 Europese organisaties aan deelnamen. Doel is burgers bewust te maken dat ICT vaardigheden broodnodig zijn en een oplossing te vinden voor de mismatch binnen de ICT-sector. Ondanks de hoge werkloosheid dreigt er een tekort in de EU te ontstaan van 900.000 ICT-professionals, waardoor Europa een technologische achterstand kan gaan oplopen en de economische groei in gevaar komt. The App Academy was ook aanwezig om haar bootcamps voor mobile app development te showcasen en een groep van onze studenten was in Amsterdam te gast op de Cisco Networking Academy voor een creathon rond het thema vluchtelingen.

In Scheveningen waren Europese bestuurders en stakeholders uit alle hoeken van de digitale wereld bijeen voor keynotes, paneldiscussies, showcases en om te praten over de digitale toekomst van Europa. Die staat onder druk, want alle bedrijven binnen de ICT en ICT afhankelijke bedrijven lopen tegen hetzelfde probleem aan: een tekort aan hoog opgeleid personeel. Dit speelt zich af rond de zogeheten Key Enable Technologies (KET). De EU kent vier topics: nanotechnologie, advanced materials en de productie daarvan en biotechnology. Met eSkills For Jobs hoopt de EU bewustwording te kweken voor het probleem van de mismatch en welke implicaties dat voor de lidstaten en zijn burgers kan hebben. Wat er moet gebeuren weten we dan nog wel niet precies, al ligt scholing voor de hand, maar dat er iets moet gebeuren en wel heel snel, dat moge duidelijk zijn.

Creathon bij Cisco
In Amsterdam ging het er wat praktischer aan toe. Cisco en Netherlands Academy Support Center (NASC), een non-profit intermediair die docenten, studenten en bedrijven samen wil brengen om ICT onderwijs te verbeteren, organiseerden afgelopen woensdag een creathon rond het thema vluchtelingen op het hoofdkantoor van Cisco. 45 studenten uit MBO, HBO en privaat onderwijs (The App Academy), kwamen samen om onder leiding van een trainer en experts oplossingen te vinden voor vluchtelingen in ons land. Daarbij stond het Internet of Everything centraal.

Het Internet of Everything? Het is nog niet een heel erg ingeburgerde term, maar het komt er kortweg op neer dat mensen, processen, data en digitale devices (Internet of Things) samenkomen om 'intelligente' oplossingen te bieden voor problemen. De nieuwe lichting tech-studenten zullen hier steeds vaker mee te maken krijgen en daarom stond het centraal in de creathon.

Brainstorm
De studenten werden opgedeeld in acht groepen en werden begeleid in een lang brainstorm proces. Immers ‘het probleem’ bestaat niet dus waar zitten knelpunten, problemen en waar zitten oplossingen. Dat moesten studenten met elkaar gaan bespreken. Verdeeld in vier ruimtes waren de groepen hard aan het werk om inventarisaties te maken en waren de muren bedekt met honderden gele stickertjes vol ideeën en er werd op flipovers getekend om processen in kaart te brengen. Thema's als educatie, solliciteren, psychische problemen, taalcursussen en tijdsbesteding waren overal wel terug te vinden. Op verschillende momenten hadden de studenten overleg met experts om hun plannen aan te scherpen en ze op het juiste pad te houden.

Studenten van onder meer The App Academy, de school voor app development, waren ook te gast tijdens de creathon van Cisco.

Gerk van der Wal, directeur van NASC, liep ook de hele dag rond. Waarom zijn dit soort creathons eigenlijk van belang? "Er is een groot tekort aan goed opgeleid personeel in de tech. Nog steeds kiezen er te weinig studenten voor de ICT en dat komt vaak omdat het vak toch nog steeds kampt met een stoffig imago. Met dit soort dagen willen we laten zien dat het een creatief vak is dat oplossingen in de maatschappij kan bieden voor veel problemen. ICT is niet alleen techniek dus, het is een middel om problemen het hoofd te bieden." Volgens hem is scholing erg belangrijk en hij hoopt dat het vak een plek krijgt in het basisonderwijs. "Ik hoop dat studenten na zo'n dag als dit een ander beeld krijgen van ICT."

Vluchtelingen motiveren
En hoe kijken de studenten dan naar deze dag? Jeroen Brokaar van The App Academy, die de bootcamp mobile app development doet, had verwacht dat het meer om techniek zou gaan, hoe je een probleem vertaald in bijvoorbeeld een app. "Maar het is wel interessant om te zien hoe snel je in een brainstorm met een team tot ideeën komt. Ik heb hier zeker iets van opgestoken."

Aan het eind van de dag moesten alle teams in drie minuten hun projecten pitchen. Vrijwel alle projecten zochten oplossingen als educatie voor vluchtelingen, banenplannen om bijvoorbeeld de mismatch te lijf te gaan, tools om diploma's van het thuisland te vergelijken met die van Nederland, spelletjes waarbij psychische problemen van vluchtelingen in kaart gebracht konden worden en ideeën voor tijdsbestedingen. Deze ideeën werden vertaald naar toepassingen voor apps, schermen met informatie in AZC's en gebruik van tablets, laptops en beacons.

En toen was het tijd voor de jury (lees: de meegekomen docenten van de studenten). Na ampel overleg werd het team IAM de winnaar met het idee om vluchtelingen te motiveren via een game, waarmee ze educatie, werkervaring en e-skills wil stimuleren. Op deze manier zouden vluchtelingen sneller een plek in de Nederlandse samenleving kunnen krijgen. Het team kreeg hiervoor de Creathon Award eSkills For Jobs 2016. Altijd mooi voor in de prijzenkast.

Het winnende team van de creathon bij Cisco. Tweede van rechts is Benjamin, een student app development van The App Academy.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK